baner

Kancelaria Notarialna
Notariusz Monika Mateńko

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem,

dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

 

Kancelaria Notarialna Moniki Mateńko rozpoczęła działalność w styczniu 2016 roku.

O mnie

Po odbyciu aplikacji notarialnej zorganizowanej przez Izbę Notarialną w Lublinie oraz zdobyciu doświadczenia jako zastępca notarialny w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych, Minister Sprawiedliwości powołał Monikę Mateńko na Notariusza oraz wyznaczył siedzibę Jej Kancelarii w Świdniku.

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Notariusz Monika Mateńko wszystkich czynności notarialnych dokonuje w siedzibie swojej Kancelarii w Świdniku. Jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność może być dokonana również poza siedzibą Kancelarii.

Kontakt

Monika Mateńko
Kancelaria Notarialna

ul. Gen. L. Okulickiego 23/10
21-040 Świdnik
tel. 81 524-42-00
email: matenko@notar.pl

Jesteśmy tutaj